Комплексний супровід податкової перевірки

Послуга “Комплексний супровід податкової перевірки” надає компанії повний захист та юридичну підтримку з моменту отримання податкового запиту про надання інформації та до закінчення проходження судового оскарження.

Комплексна послуга “Комплексний супровід податкової перевірки” складається з наступних складових:

 1. Аналіз отриманого запиту про надання документів.
 2. Аудит документів оформлених під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами на юридичну дефектність.
 3. Перевірка документів перевіряючих.
 4. Прийняття рішення про допуск/недопуск до перевірки перевіряючих.
 5. Супроводження перевірки та складання зауважень до перевірки.
 6. Адміністративне оскарження податкового повідомлення-рішення.
 7. Судове оскарження податкового повідомлення-рішення.

1. Аналіз отриманого запиту від податкового органу про надання документів.

На цьому етапі фахівцями податкової практики здійснюється:

 • Аналіз правомочності державного органу на направлення запиту.
 • Відсутність формальних дефектів в отриманому запиті.
 • Достатність та обґрунтованість підстав для направлення запиту.
 • Юридичний висновок щодо необхідності надання документів податковому органу.
 • Юридичний висновок щодо можливих ризиків при виконанні або невиконанні вимоги податкового органу.

2. Юридичний аналіз документів отриманих від контрагента.

Має на своїй меті зменшення ризику майбутнього виникнення податкових донарахувань по фінансово-господарських взаємовідносинам з контрагентами у зв’язку з дефектами отриманих від контрагента супровідними (підтверджуючими) документам.

Критерії по яким здійснюється аналіз:

 • Перевірка повноти пакету наявних документів по операціям проведеним між компаніями.
 • Перевірка коректності складених документів вимогам законодавства та вимогам контролюючих органів.
 • Складання висновку щодо необхідності отримання або складання додаткових документів, чи коригування вже наявних документів.

3. Перевірка документів перевіряючих.

В 99% випадків після направлення запиту про надання документів податковим органом ініціюється проведення позапланової перевірки (виїзної/невиїзної).

На даному етапі фахівцями юридичної компанії здійснюється:

 • “Формалізована” перевірка документів перевіряючих на відповідність вимогам.
 • Перевірка наявності підстав для проведення перевірки.

4. Прийняття рішення про допуск/недопуск перевіряючих до перевірки.

Дуже важливий етап. На даному етапі приймається рішення допускати перевіряючих до перевірки та надавати первинну документацію чи недопускати перевіряючих до перевірки.

На даному етапі фахівцями юридичної компанії здійснюється:

 • Аналіз підстав для перевірки
 • Аналіз можливих висновків перевірки
 • Аналіз можливих ризиків допуску перевіряючих до перевірки.

5. Супроводження перевірки та складання зауважень до перевірки.

Здійснюється супроводження перевірки фахівцями податкової практики безпосередньо на підприємстві, інструктування посадових осіб підприємства та осіб контактуючих з перевіряючими щодо необхідних дій. Здійснюється швидке реагування на вимоги перевіряючих з метою вирівнювання негативних ситуацій для підприємства.

На даному етапі здійснюється :

 • Аналіз відповідності дій перевіряючих законодавству, відомчим нормативно-правовим актам в т.ч. кодексу етики податкового органу.
 • Складання зауважень до дій перевіряючих.

6. Адміністративне оскарження податкового рішення про донарахування податкових зобов’язань та накладення штрафних (фінансових) санкцій.

Оскарження прийнятого податковим органом рішення в адміністративному порядку дозволяє відтермінувати час подання позову до суду та ретельно підготуватись до судового розгляду.

На даному етапі фахівцями юридичної компанії здійснюється:

 • Підготовка та направлення скарги на податкове повідомлення – рішення.
 • Підготовка додаткових доказів щодо відповідності дій компанії вимогам законодавства.
 • Перевірка наявної у податкового органу інформації та документів.

7. Судове оскарження рішень податкових органів.

В більшості випадків необхідний етап оскарження рішення податкового органу.

Оскарження прийнятого податковим органом рішення в адміністративному порядку дозволяє відтермінувати час подання позову до суду та ретельно підготуватись до судового розгляду.

 • Аналіз судової практики та визначення стратегії захисту інтересів Клієнта в судовому розгляді.
 • Підготовка позовної заяви до суду з вимогою про визнання нечинним та скасування неправомірного рішення податкового органу.
 • Отримання та витребування необхідних доказів з додаткових джерел в т.ч. з податкового органу.

ВАЖЛИВО!!! Послуга “Комплексний супровід податкової перевірки” складається із складових, які доступні для замовлення й окремо, але ми рекомендуємо замовляти саме комплексну послугу тому, що тільки в комплексі Ви отримуєте:

 • оперативні консультації фахівця знайомого з Вашою справою
 • відсутність додаткових транспортних витрат
 • бронювання за Вашою справою окремого фахівця
 • супроводження всієї справи з початку до позитивного вирішення
 • вартість послуги нижчу ніж замовлення кожної зі складових окремо

Задайте питання


Супровід податкових перевірок

Юридичні послуги в сфері податкового права


Also available in: Russian