Моніторинг податкових ризиків


Податкові ризики, по своїй суті, – це можливі втрати підприємством своїх активів в результаті нарахування штрафів або збільшення податкового зобов’язання за результатами податкової перевірки.
Послуга моніторингу податкових ризиків спрямована на виявлення дій підприємств, які можуть призвести до донарахувань за результатами податкової перевірки. Отримані результати аналізу податкових ризиків дозволяють спрогнозувати можливі ризики при проведенні податкової перевірки, що, в свою чергу, дозволить нівелювати ступінь ризиків і, при необхідності, своєчасно відкоригувати податкові показники або вжити інших необхідних заходів.
Моніторинг податкових ризиків також передбачає і менеджмент ризиків, який включає в себе: оцінку ризиків, визначення можливостей зменшення ймовірності їх виникнення та мінімізацію збитків в разі їх негативного впливу. Моніторинг податкових ризиків доповнює методи податкової оптимізації компанії, являючись невід’ємною частиною системи податкової безпеки компанії.
Звернувшись за послугою Моніторинг податкових ризиків в ЮК «UNITED», Ви зможете вчасно врахувати всі слабкі сторони Вашого бізнесу і повноцінно бути готовим до податкової перевірки.


Задайте питання

Also available in: Russian