Питання права інтелектуальної власності

Питання права інтелектуальної власності

На консультації в юридичній компанії Юнайтед Ви отримаєте відповіді на наступні питання щодо права інтелектуальної власності:

1З чого почати?

2Реєстрація прав інтелектуальної власності

 • Як зареєструвати право інтелектуальної власності?
 • Реєструвати на фізособу або на компанію?
 • Коли найкраще реєструвати право інтелектуальної власності?
 • Як розподіляються авторські права між Компанією-Замовником та Виконавцем?
 • В якій країні краще створювати і реєструвати право інтелектуальної власності?
 • З якої країни (юрисдикції) краще управляти інтелектуальною власністю?
 • Якщо право інтелектуальної власності буде належати компанії, то яка організаційно-правова форма більш краща для цієї компанії? (ТОВ, LLC, C-Corp і т.д.)
 • Які документи необхідні для реєстрації прав власності на інтелектуальну власність?
 • Як купити або придбати інтелектуальну власність?
 • Які документи я отримаю в результаті своїх прав власності на інтелектуальну власність?
 • Що я отримаю в результаті реєстрації своїх прав? Які права? Може навіть обов’язки?

3Управління інтелектуальною власністю

Управління інтелектуальною власністю або менеджмент інтелектуальної власності:

 • Що я взагалі можу робити зі своєю інтелектуальною власністю?
 • Які є види винагород за використання інтелектуальної власності?
 • Які є способи управління інтелектуальною власністю?
 • Як ефективно управляти вже зареєстрованою інтелектуальною власністю?
 • Які можуть бути труднощі менеджменту інтелектуальної власності?
 • Чи можу я доручити управляти майновими авторськими правами третій особі або компанії?
 • Що таке співавторство і чим воно мене обмежує?
 • Що таке колективне управління інтелектуальними правами?
 • Які є організації колективного управління інтелектуальними правами?
 • Які є види ліцензій на використання інтелектуальної власності?
 • З якої юрисдикції найкраще управляти інтелектуальною власністю?

4Інвестиції в інтелектуальну власність

 • Як купити або придбати іншими способами інтелектуальну власність?
 • Як відбувається передача інтелектуальнщї власності?
 • Як можна заробляти на інтелектуальній власності?
 • Як можна інвестувати інтелектуальну власність?
 • Чи можна передати інтелектуальну власність в управління третім особам? Навіщо? Як?
 • Чи є які – небудь схеми або стратегії менеджменту інтелектуальної власності?
 • Які можуть бути труднощі менеджменту інтелектуальної власності?
 • З якої юрисдикції найефективніше інвестувати інтелектуальну власність?
 • Яким чином вносяться права на інтелектуальну власність в статут компанії в Україні, США, Німеччині?
 • Як продати або реалізувати іншим способам інтелектуальну власність?

Юридична компанія Юнайтед запропонує Вам документи та надасть юридичний супровід схем інвестування інтелектуальної власності як в Україні, так і за кордон, включаючи крос-володіння компаніями і інші механізми.

5Інтелектуальна власність в IT

 • Які є види інтелектуальної власності в IT? Що краще використовувати в моєму випадку?
 • Які є види ліцензій на програмне забезпечення? Подвійні ліцензії на програмне забезпечення?
 • Як інші ліцензії в процесі написання коду “заражають” мій кінцевий вихідний код? Що робити в таких випадках?
 • Як виникає інтелектуальна власність в IT ?
 • Що таке співавторство?
 • Як виникає співавторство і чим воно обмежує творців?
 • Які права виникають у Виконавця? Які у Замовника?
 • Які права є у перекладача програмного забезпечення? При дотриманні яких умов?
 • Які права у того хто адаптував продукт? У якому випадку вони (права) взагалі є?
 • Як інтелектуальна власність розподіляється між роботодавцем і співробітником?
 • Як передається інтелектуальна власність від Виконавця Замовнику?
 • Як зберегти за собою право інтелектуальної власності?
 • Як передається інтелектуальна власність від Виконавця Замовнику?
 • Як відбувається транзит прав інтелектуальної власності за схемою замовлення “Закордонний замовник – ТОВ` Україна` – ФОП “?

Юр.Компанія Юнайтед надає відповіді на питання про менеджмент інтелектуальної власності, як в Україні так і за кордоном. У тому числі, аналіз на порушення, виникнення, способи реалізації та захисту прав інтелектуальної власності, як на комп’ютерні програми (Software) та додатки (Apps) так і на хмарні (SaaS) системи і програмно-апаратні комплекси та інше.

6Документи в сфері інтелектуальної власності

Питання:

 • Які є види документів у сфері інтелектуальної власності?
 • Що таке ліцензійний договір? Що таке службове завдання?
 • Які види договорів можна укладати крім ліцензування?
 • Чи потрібно реєструвати договори,що стосуються авторських прав? Як і де їх реєструвати?

Документи:

 • Авторський договір замовлення або авторське право на службовий твір.
 • Трудовий договір (контракт) між співробітником і роботодавцем, що враховує виникнення і розподіл прав інтелектуальної власності;
 • Авторський договір про передачу виключних чи невиключних прав на використання твору
 • Договір – доручення на управління майновими авторськими правами.

Юридична компанія Юнайтед запропонує Вам договори та інші документи передачі або прийому майнових прав, угоди про розподіл прав між співавторами.
Також компанія перевіряє пропоновані вам для підписання договори на предмет наявності для Вас юридичних та фінансових ризиків.

7Порушення і захист прав інтелектуальної власності

Порушення прав інтелектуальної власності

 • Які є види порушень прав інтелектуальної власності в Україні, Інтернеті, США, Німеччині?
 • Хто може використовувати мою інтелектуальну власність без мого дозволу не порушуючи закону? Таке буває? В якому вигляді? Як це можна регулювати?
 • Як використання частин інших творів у процесі створення Вашого може призвести до порушень? Що робити в таких випадках?
 • Як перевіряють на плагіат?

Юридична компанія Юнайтед надає послуги з представництва власників прав інтелектуальної власності в переговорах з третіми особами, як в безконфліктних так і в конфліктних ситуаціях, у тому числі перед державними органами, наприклад, виконавчої чи податкової службами.

Захист інтелектуальної власності:

Які є юридичні способи захисту прав інтелектуальної власності в Україні? в інтернеті? За кордоном?

Захист майнових і не майнових прав інтелектуальної власності має свою специфіку. Успіх в суді залежить від багатьох дій, які повинні бути здійснені до звернення до суду. Наприклад, вироблення стратегії, правильний збір і забезпечення доказів і т.д.

Юридична компанія Юнайтед надає комплексний захист Ваших прав, починаючи від первинної консультації і формування стратегії, і закінчуючи ефективним представництвом у виконавчій службі або перед провайдером інтернет послуг.

8Оподаткування інтелектуальної власності

 • Які поділяються операції з інтелектуальною власністю з точки зору оподаткування? В Україні? За кордоном?
 • Як оподатковуються конкретні операції з інтелектуальною власністю? В Україні? За кордоном?
 • Яку юрисдикцію краще вибрати для оптимізації управління та оподаткування операцій з інтелектуальною власністю?

9Міжнародні угоди в сфері IP

 • Як отримати ліцензію на використання інтелектуальної власності в Україні?
 • Як співвідносяться іноземні ліцензії на використання права інтелектуальної власності з українськими?
 • Юридична компанія Юнайтед розробляє і надає юридичний супровід оптимальних способів передачі майнових прав на комп’ютерну програму за кордон.
  У тому числі за операціями експорту програмних продуктів через Інтернет (біржі фрілансу, магазини додатків, стоки) і прямо замовнику через наших зарубіжних партнерів організовуємо та супроводжуємо процес реєстрації компаній в іноземній юрисдикції, організацію договірних і фінансових взаємин між українськими та зарубіжними компаніями.

  10Трудові відносини в сфері IP

  Як виникає інтелектуальна власність в Компанії?
  Які права виникають у Компанії? Які у Власників? Які у Співробітника?
  Що таке суміжні права? Як вони виникають?
  Що таке службовий твір?
  Як оформляється авторське право на службовий твір?
  Кому належить немайнове право на службовий твір?
  Кому належить виключне майнове право на службовий твір?
  Як інтелектуальна власність розподіляється між Компанією та Співробітником?
  Як інтелектуальна власність розподіляється між Власниками і Інвесторами Компанії?
  Як передається інтелектуальна власність від Співробітника компанії Замовнику?
  Як зберегти за собою право інтелектуальної власності? Інвестору? Власнику? Автору? Співавторові?

  Неправильне документальне оформлення трудових відносин зі співробітником, невірне документальне виробництво і розподіл прав інтелектуальної власності може спричинити для компанії серйозні юридичні та фінансові наслідки на подальших етапах розвитку компанії. Наприклад, судова заборона на ліцензування / реалізацію / використання та інше.

  З метою мінімізації зазначених ризиків юридична компанія Юнайтед консультує та готує документи за схемами оптимізації трудових, авторських договорів та договорів про надання послуг / підряду оформлення трудових відносин.

  Юридичні послуги у сфері права інтелектуальної власності

  Надсилайте мені інформацію про інтелектуальну власність  Also available in: Russian