Захищеність інвестицій в Україні

Захищеність інвестицій в Україні

Основні правила інвестиційної діяльності встановлені Господарським кодексом України та Законом України «Про режим іноземного інвестування». З метою захисту інвесторів, запроваджено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Більше того, суб’єкти підприємницької діяльності, які залучають іноземні інвестиції до пріоритетних галузей економіки та соціальної сфери держави, можуть отримати пільговий режим для здійснення інвестиційної та іншої господарської діяльності. На практиці, це означає, що для нерезидентів створені рівні умови з фізичними та юридичними особами України щодо відкриття компанії, а також не передбачено додаткових обмежувальних умов для здійснення господарської діяльності в Україні.

Українським законодавством передбачений широкий спектр можливостей здійснення інвестицій: за допомогою грошових коштів, будь-якого рухомого та нерухомого майна, майнових прав пов’язаних з ними, акцій, облігацій, інших цінних паперів, корпоративних прав, грошових вимог, прав інтелектуальної власності, прав на здійснення господарської діяльності. Але, все ж таки, найпоширенішою формою інвестування залишається створення підприємства в Україні з залученням інвестицій до статутного капіталу у вигляді грошових коштів. Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді як іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, так і у вигляді валюти України, відповідно до законодавства України. Однак, якщо іноземні інвестори вирішили здійснювати інвестиційну діяльність в національній грошовій одиниці, то виникає обов’язок відкрити інвестиційний рахунок та здійснювати її у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках України. В усіх інших випадках, зокрема і для внесення коштів у вигляді іноземної валюти (долари або євро) до статутного капіталу компанії, відкриття інвестиційного рахунку не обов’язкове.

Законодавством України передбачено особливу процедуру державної реєстрації іноземних інвестицій. Однак, передбачений порядок реєстрації іноземних інвестицій є швидше заходом безпеки ніж обов’язковою умовою для здійснення інвестицій. Іноземний інвестор може здійснювати інвестиційну діяльність і без реєстрації інвестицій. Але, в такому випадку, він наражатиме себе на певні ризики. Адже незареєстровані іноземні інвестиції не мають права на одержання пільг передбачених чинним законодавством, а також на застосування правових гарантій їх захисту, що, у разі зміни законодавства, може призвести до виникнення неочікуваних проблемних ситуацій. Тому питання державної реєстрації іноземних інвестицій знаходиться швидше у площині особистих рішень нерезидентів щодо необхідності отримання гарантій захисту інвестицій від держави.
Також, варто розглянути й таке важливе питання, як повернення інвестицій. Основна мета господарської діяльності – отримання прибутку. Розподіл отриманого від господарської діяльності прибутку здійснюється у вигляді дивідендів. Виплата дивідендів й повернення інвестицій, внесених в уставний капітал підприємства згідно постанови НБУ № 280 “Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну”, здійснюється на поточний рахунок нерезидента як з інвестиційного рахунку так і з поточного рахунку підприємства, але, разом з цим, діє й інша інструкція НБУ № 492 «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», якою не передбачено можливості здійснення перерахування дивідендів та повернення коштів в статутному капіталі підприємства внесених інвестором-нерезидентом з поточного рахунку підприємства безпосередньо на рахунок нерезидента в іноземній банківській установі. Як правило, комерційні банки не ризикують порушувати хоч й неправомірні, але встановлені «центральним банком» правила. Тому, задля завчасного попередження ризику неможливості перерахування дивідендів або повернення внесених інвестицій, радимо використовувати інвестиційні рахунки.
Останнім часом, у зв’язку з військовим конфліктом на Сході країни, важкою економічною ситуацією та з метою врегулювання ситуації на валютному ринку, Національний Банк України прийняв жорсткі обмеження щодо виведення дивідендів закордон. Згідно Постанови Національного Банку України № 140 від 03 березня 2015 року «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», на сьогодні існує заборона купівлі, перерахування іноземної валюти з метою проведення таких операцій:

  • з повернення закордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадку продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу інших боргових цінних паперів на фондових біржах);
  • з повернення закордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, які не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів;
  • з повернення закордон іноземному інвестору дивідендів.

Тому, на сьогоднішній день, виведення дивідендів закордон є чи не найболючішим питанням у площині інвестування в Україну. Адже інвесторів, в першу чергу, завжди цікавитиме можливість безперешкодного управління власними прибутками та грошовими активами.

Also available in: Russian

Related posts

Порядок валютного контролю ІТ

Порядок валютного контролю ІТ

Національний банк роз’яснив порядок валютного контролю у разі експорту послуг через мережу Інтернет (Повідомлення Банкам України Про здійснення...

Posted